Privacy & Cookiebeheer

Geen toestemming, geen cookies!

Is het voor jou duidelijk hoe de privacy- en cookiewetgeving in elkaar zit? Ook hoe je hier als marketeer/adverteerder mee om moeten gaan? Websites die gebruik maken van cookies voor analyse en advertising doeleinden zijn verplicht bezoekers informatie te bieden en toestemming af te wachten alvorens cookies te plaatsen. Storm Digital voorziet in een privacy- en cookiebeheer omgeving waar op een gecontroleerde manier metingen tot stand worden gebracht.

Eigenaren van websites die bezoekersgedrag willen meten moeten zich houden aan de wetten die hier betrekking op hebben. Daarnaast kan niet zomaar gestart worden met metingen. Cookies kunnen pas geplaatst worden als voldaan wordt aan de voorwaarden waar de bezoeker mee heeft ingestemd. Met de juiste voorbereiding kunnen organisaties nog steeds veel nuttige informatie verzamelen en effectieve digitale marketing voeren. Stil staan bij de wetgeving en de wensen van jouw bezoekers is hierin een vereiste. Graag helpen wij je hiermee op weg.

Informatie en toestemming

Voordat metingen en cookies geactiveerd kunnen worden dient de bezoeker van jouw website voldoende geïnformeerd te worden over de aard van de metingen, de bewaartermijn en in hoeverre deze informatie gedeeld wordt met derden zoals analytics systemen en advertentienetwerken. In de praktijk betekent dit het opzetten van een informatiemodule, zoals cookiebars of pop-ups. Wij kunnen zorgen voor een melding volledig in lijn met de stijl van jouw website. Daarnaast kunnen we testen welke vorm zorgt voor de hoogste engagement in combinatie met de cookie kwaliteit.

Cookie en meetscript beheer

Meetscripts en cookies kunnen niet langer standaard geplaatst worden. Er dient rekening gehouden te worden met de toestemming van de bezoeker, de aard van de meting en de activiteit op de website. Indien een bezoeker geen toestemming geeft voor een retargeting cookie, dan dienen deze ook niet geplaatst te worden. Gaat een bezoeker wel akkoord, dan kunnen deze wel geplaatst te worden. Kortom, er is beheer noodzakelijk waarin bepaald wordt onder welke voorwaarden metingen en cookies geactiveerd kunnen worden.

Privacy & Cookiebeheer staat voor:

  • De juiste kennis en expertise in privacy- en cookiewetgeving.
  • De technische ervaring om een compliant cookie-melding te bouwen.
  • De marketing-kennis om te zorgen voor maximaal re-marketing potentieel.
Sharing is caringShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Klinkt goed!

Ik kom graag eens kletsen onder het genot van een kop koffie.

Neem contact met ons op

Wij werken o.a. voor: